Nhà thuốc tại Tiên Du

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 BNDB04 Quầy thuốc số 01 Số 11 Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh
2 BNDB30 Quầy thuốc số 5 Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
3 BNDB26 QUẦY THUỐC KHÁNH LY Đồng Xép- Tiên Du- Bắc Ninh
4 BNDB44 Quầy Thuốc Tân Dược Dương Thị Thoa Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Cách 3: Mua hàng trực tuyến

Xin quý khách vui lòng lựa chọn quy cách sản phẩm phù hợp để đặt hàng!