Nhà thuốc tại TP Bắc Ninh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 BNDB39 Nhà thuốc Phương Thúy Xóm 3, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
2 BNDB40 Quầy thuốc Hằng Thủy Lãm Làng, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3 BNDB02 Nhà thuốc Hà Bắc 242 TRẦN HƯNG ĐẠO - PHƯỜNG TIỀN AN - THỊ XÃ BẮC NINH - TỈNH BẮC NINH
4 BNDB14 Quầy Thuốc số 2 954 đường 286, Vạn An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
5 BNDB31 Quầy thuốc số 2 463 Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
6 BNDB37 Nhà thuốc Hợp Lực Chân cầu Bồ Sơn, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
7 BNDB38 Quầy thuốc số 25 12 Vũ Kiệt, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
8 BNDB43 Quầy thuốc số 18 129 Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
9 BNDB32 Quầy thuốc số 10 (Chị Linh: 0968101993) 35 Trần Lựu, P Thị Cầu, TP Bắc Ninh
10 BNDB47 Quầy thuốc Tân Dược Xóm 5, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
11 BNDB49 Quầy thuốc Bạch Mai Chợ xóm 5, P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
12 PKBN01 Phòng Khám Nhi Kiên Thắng 50 Bình Than, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cách 3: Mua hàng trực tuyến

Xin quý khách vui lòng lựa chọn quy cách sản phẩm phù hợp để đặt hàng!